Troebel in je hoofd? 

Tijd voor overzicht, helderheid,                        genieten en ontspanning.                                        Act Your Self Coaching

Executive Coaching


Executive Coaching is coaching / sparring / reflectie / overleg met leidinggevenden, teamchefs, directieleden en ondernemers.

Vanuit de persoonlijke ervaringen van leidinggeven, statutaire directie en ondernemer zijn, gecombineerd met de inzichten vanuit de psychologie, coachwereld, de vele gesprekken met medewerkers en uiteraard de reflectie op de levenslessen, is de coach goed in staat de uitdagingen van de executive te begrijpen en daar samen een weg in te vinden hoe daarmee om te gaan.

Veelal zijn het thema's die te maken hebben met de volgende uitdagingen:

  • omgaan met macht en gezag
  • midden in de politiek zitten
  • een beslissing moeten doorvoeren waar je niet achter staat
  • zien dat jouw eigen leidinggevende in de "squeeze" zit, en jouw wel wil steunen maar dit in "hogere lagen" niet voor elkaar krijgt
  • omgaan met het fenomeen dat je overal zelf achteraan moet, en dat alle initiatief van jou uit lijkt te komen. Hoe krijg je je team en medewerkers zover dat ze zelf ook initiatief en aktie ondernemen?
  • Hoe houd je feeling met de mensen in het bedrijf? Waarom zijn de medewerkers het niet eens met bepaalde beslissingen? Waarom houden ze zich niet aan de processen en procedures?
  • omgaan met het feit dat "hoger management" beslissingen neemt die niet gebaseerd zijn op wat er goed is voor het bedrijf en de mensen, maar die eerder voort lijken te komen uit andere (dubieuze) overwegingen. Hoe kan je daarmee omgaan?
  • Hoe ga je om met de enorme werkdruk? Niet alleen in je agenda, maar vooral ook in je hoofd? Verzuip je "IN" de lavastroom? Hoe kom je daar weer bovenuit?
  • Doelen stellen, en steeds meer structureren en plannen om je doel te bereiken. Maar... het wordt steeds moeilijker....? Waar is de flow gebleven?