Troebel in je hoofd? 

Tijd voor overzicht, helderheid,                        genieten en ontspanning.                                        Act Your Self Coaching

Loopbaan Coaching


 

Jouw echte talent op de juiste functie in de juiste organisatie met passende begeleiding haalt het beste uit jou zelf! 


Loopbaancoaching gaat over de juiste persoon met het meest authentieke talent op de juiste plek in de juiste organisatie. Daarbij heb je dan de juiste begeleiding (management en uitdaging) nodig om het beste uit jezelf te kunnen halen. Het uitgangspunt hier is de persoon zelf, met zijn of haar eigen specifieke karakter, drijfveren, talenten en vaardigheden, zijn capaciteiten, interesses en zijn toekomstwensen. 

Bij loopbaan coaching bestaat er een wens (of noodzaak) om een andere plek te vinden binnen of buiten de huidige organisatie. Klik hieronder op de situatie die op jou van toepassing is.

Wanneer loopbaancoaching?

De loopbaancoaching is geschikt voor mensen met een behoefte aan persoonlijke doorgroei en carrière stappen, persoonlijke ontwikkeling of afwisseling, of die op zoek gaan naar een andere functie die beter bij iemand past. 

Soms is daar een directe aanleiding voor, vaak is het ook een gevoel in iemand: "nou ben ik aan de beurt, ik ben hier zo automatisch ingerold, ik heb nooit bewust voor deze functie gekozen, wat wil ik nou eigenlijk zelf?" of "Ik heb voldoende geleerd in mijn huidige functie, ik ben nu echt toe aan iets nieuws met meer uitdaging!" 


Professionaliteit

Act Your Self Coaching is aangesloten bij diverse (Loopbaan)-Coaching beroepsverenigingen. De coach heeft naast een universitaire opleiding en de 15 jarige ELPH opleiding ook een professionele coachopleiding op post-HBO niveau gevolgd, en is daarboven gecertificeerd door de beroepsverenigingen op vakbekwaamheid. Deze certificaten worden periodiek getoetst en verlengd. Het CMI-B certificaat staat voor internationaal erkend loopbaan adviseur.Nederlandse Orde van BeroepsCoaches


Register Loopbaan Professional


Career Management Institute

CMI - B gecertificeerd

(onafhankelijke toetsing met internationale erkenning)Voor ambtenaren! 1500 euro voor je loopbaan!

“Het A+O Fonds Rijk heeft een subsidieregeling voor ambtenaren van maximaal € 1.500,- voor een gedegen loopbaanadvies van een CMI gecertificeerde loopbaanprofessional. De kandidaat kiest zelf de loopbaanprofessional die helpt afspraken te maken over de verdere loopbaan. Wat de kandidaat met het loopbaanadvies doet, bepaalt deze zelf.” Citaat A+O Fonds Rijk. Meer informatie op de site van het A+O fonds.

Verlengd
Deze regeling zou eind dit jaar (2016) aflopen, maar is heel recent verlengd met zes maanden, tot eind juni 2017. 
Er is wel een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat de kandidaat de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk moet zijn geweest.

Voor meer informatie ga je naar de website van het A+O Fonds Rijk.

https://www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl/default.aspx


Verschillende trajecten voor verschillende situaties

We bieden verschillende trajecten aan omdat mensen en situaties nu eenmaal verschillend zijn. Kijk bij de onderstaande situaties welke situatie voor jou van toepassing is.

Loopbaan oriëntatie. Je wilt in een kort traject meer zicht krijgen op wat jij goed kunt, graag wilt en wat er bij je past. 

Doorgroei en ambitie. Talent ontwikkeling richting een bepaalde (doorgroei) functie waar jouw ambitie ligt.

Einde contract.... Je vindt je werk leuk, het gaat ook goed, maar je contract loopt af en wordt om bepaalde (economische) redenen niet verlengd. 

Vaststellingsovereenkomst. Je werkgever en jij zijn in goed overleg tot de conclusie gekomen dat jouw huidige functie, om welke reden dan ook, niet meer passend is voor jou, en dat je op zoek gaat naar een andere functie.

Uitdaging en afwisseling. Je doet je huidige functie nu al een tijdje en je bent goed ingewerkt. De uitdaging begint er een beetje af te gaan. Je zoekt weer wat nieuwe uitdaging, andere werkzaamheden, andere mensen om je heen en je wilt nieuwe dingen leren. Welke functies passen er nog meer bij jou?

Weg uit onprettige situatie. Je zit in een niet zo prettige situatie en je ervaart druk, stress, je loopt op eieren, er is geen duidelijkheid, te veel werk voor te weinig collega's of de sociale omgang met collega's of leidinggevende staat onder druk. Je voelt de druk op je schouders en komt er eigenlijk amper aan toe om te functioneren zoals je zou kunnen. Misschien zijn er ook al een tijdje extra functioneringsgesprekken met je gevoerd. Misschien heeft je leidinggevende een ander beeld van jouw functioneren dan dat jij zelf of jouw collega's hebben. Hoe dan ook, je denkt dat je beter op je plek bent in een andere afdeling, andere organisatie of andere omgeving.

Herplaatsingskandidaat of boventallig verklaard. Bij geval van interne reorganisaties of herstructureringen, kan het zijn dat er functies veranderen of vervallen. Als jouw huidige functie niet in dezelfde vorm terugkomt in het ontwerp voor de nieuwe organisatie, of als het aantal fte's (mensen) op die functie lager is dan het aantal wat het nu is, kan het voorkomen dat je herplaatsingskandidaat of boventallig verklaard wordt. 

Ontslagprocedure bij het UWV. Het kan zijn dat je in een ontslagprocedure zit bij het UWV. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals bijvoorbeeld een verzoek op economische gronden vanuit het bedrijf waar je nu voor werkt. Er is in deze situatie geen sprake meer van interne mogelijkheden, die zijn meestal al bekeken voordat er tot een dergelijk verzoek aan het UWV wordt overgegaan. Het loopbaantraject zal dus vooral extern gericht zijn.